Bitcoin-bedrägeri

Tyvärr finns det människor som är ute efter dina pengar. De försöker lura dig med kändisannonser, garanterade vinster eller hög avkastning. Först måste du betala en viss summa pengar. Här är hur du kan upptäcka ett sådant bedrägeriförsök och vad du kan göra åt det.

Detta är de typiska Bitcoin-bedrägerierna som du bör skydda dig mot:

Vad kan du göra om du har blivit ett offer

Om något liknande har hänt dig har du förmodligen blivit utsatt för en
Bitcoin-bedrägeri. Vi rekommenderar att du vidtar följande åtgärder.
Ta:

Bryt kontakten med bedragaren omedelbart. Överför inga pengar eller fler Bitcoin.
Om du redan har överfört pengar eller bitcoin rekommenderar vi att du kontaktar polisen.
Om du har ett konto på vår plattform ska du också informera oss om detta.
Betalade du bedragarna med ditt kreditkort? Informera sedan även ditt kreditkortsföretag.
Om du har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss.